top of page
Search

IFMSA tähestik

Foto: erakogu

IFMSA tähestik

Autor: Aana-Liisa Kaste

Sageli kõlavad IFMSAt mainides samas lauses ka fraasid “katuseorganisatsioon”, “ühendab arstitudengeid üle maailma”, “meie oleme osa sellest”, “Euroopa regiooni kohtumine ja assambleed”. Tutvustan augustikuise kohtumise põhjal oma IFMSA tähestikku.

A: avatseremoonia. Nagu ühele õigele peole kohane, algavad ka IFMSA üritused meeldejääva avamisega, kus tutvustatakse korraldajaid ja kohalikku kultuuri. Toimumiskohast lähtuvalt pidasid kõne Montreali linnapea ning Kanada tervisehoiuminister. Seekordse avatseremoonia grande finale’ks oli Celine Dioni videotervitus kõikidele osalistele ning Montreali peaassamblee moto: my heart whale go on..

B: buddy hour. Kõikidele riikidele määratakse nende sõprusdelegatsioonid, kellega nad kindlal õhtul ühiselt söövad. Ideaalne võimalus saada lähemalt tuttavaks erinevate inimestega!

C: capacity building. Võimekuse arendamine on IFMSAs läbiv mõiste. Kõik tegevused, mida korraldatakse, on loodud, andmaks liikmetele võimalusi ning viise, kuidas ennast nii kohalikus kui suuremas pildis kuuldavaks teha. Oluline on arendada suutlikkust valdkondades, kus tajutakse nõrkusi ning ka neis, kus saavutatud tase on hea. Üks sellistest tegevustest on nt TNT e. Training New Trainers, kus 3 päeva jooksul õpitakse, kuidas olla treener. Veel õpitakse suhtlemise, konfliktiennetuse, finantsanalüüsi ja aastaplaani koostamise, kultuuridevahelise õppe jm kohta.

D: delegaat-delegatsioon. Igal osaleval riigil on võimalik saata kohale oma delegatsioon. EAÜS’i või õigemini EstMSA delegatsiooni kuulusid Veiko Lillipuu (Presidents), Elina Osi (SCOPE), Taur Lillestik (SCOPH), Aana-Liisa Kaste (SCORE). Delegaadid jagunevad erinevate standing committee (töögruppide) sessioonide vahel. Igal liikmel on delegatsioonis oma ülesanne, pauside ajal tehakse NMO tunde, kus arutatakse, mis ühel või teisel sessioonil jutuks on tulnud ning kas kellelgi on muudatusettepanekuid hääletamiseks seoses mõne sessiooniga.

E: evaluation. Iga sessioon, üritus, koolitus kätkeb endas lisaks traditsioonilisele osalejatele suunatud õppimismomendile ka juhendajapoolset õppimishetke, mistõttu antakse erinevas vormis tagasisidet, et hinnata sessiooni kasulikkust, korralduslikku poolt  ja  selgust.

F: funny motions. Eelviimasel plenaariumipäeval kell 23.59 lõppeb funny motion’ite sisseandmine. Pärast mitut päeva pingelist hääletamist on võimalus viimaseks plenaariumiks esitada erinevaid ettepanekuid. Egiptuse kevadisel peaassambleel esitati nt tualettpaberile kirjutatud ettepanek: “Standing committee of bacteria, soap and other bubbly matters asks for all GAs to have toiletpaper and soap in every bathroom. We kindly ask you to take care of this shit.”

G: general assembly (GA). IFMSA suurimaks ürituseks on kaks korda aastas toimuv peaassamblee, mille käigus hääletatakse strateegia- ning visioonimuudatuste, juhatuse ja juhtkonna kanditatuuride üle.

H: hilinemine. Hoidmaks sessioonide vältel töist keskkonda, on oluline olla kohal õigeaegselt. Sageli on hilinejatele naljakad karistused - kätekõverdused või midagi muud, vahel aga hoopis premeeritakse õigeaegselt jõudjaid nt sõõrikutega.

I: IFMSA e. International federation of medical students associations on EAÜSi katuseorganisatsioon, mis rajati aastal 1951 ning mis hetkel ühendab enam kui 1,3 miljonit arstitudengit 125 riigist/piirkonnast. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kuulub IFMSAsse alates aastast 1993, mil osaleti esimest korda peaassambleel Ateenas.

J: jätkusuutlikkus. IFMSA ning  augustis toimunud kohtumise korraldustiim pöörasid kogu ürituse kestel tähelepanu teadlikule tarbimisele ning jätkusuutlike lahenduste arendamisele. Iga osaleja sai endale tassi, mida kasutati nii söögikordade kui soovi korral ka sessioonide ajal. Toidunõud olid korduvkasutatavad ning -karbid komposteeritavad. Ürituse vältel oli prügi sorteerimine muudetud osalejatele lihtsaks ning mugavaks.

K: KÜSK. Selleks, et rahastada kaugemaid väljasõite, otsivad delegaadid sageli võimalusi, kuidas reisikulusid osaliseslt katt. Meid on korduvalt toetanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

L: lõputseremoonia. Avamisele sarnaselt on ka lõpetamine meeliülendav ning eriline: teadvustatakse valituks osutunud kandidaadid, loetakse ette funny motion’eid, tänatakse, kiidetakse ja väärtustatakse kõiki, kes on oma panuse andnud. Väikese etteaste tegi Montrealis kohalik draq queen, kes esitas “My heart will go on’i” ning ei puudunud ka vahva kokkuvõtlik video, mille korraldusmeeskond oli jõudnud kokku panna. Rõõmustati ning tähistati koos valitud kandidaatidega.

M: Montreal. Seekordne peaassamblee toimus Kanadas Montrealis Concordia ülikoolis.  Kõik GA üritused olid planeeritud Concordia ülikooli ümbrusesse  (exchange fair toimus naabruses asuvas kirikus ning avamisgala leidis aset veidi kaugemal gay village’s asuvas teatris). Igapäevane liikumine hoonete vahel toimus jalgsi, tunnetades samal ajal Kanada suurima prantsusekeelse linna pulssi.

N:  NMO ehk national member organisation. Kuna osalevaid riike on palju, siis tavaliselt kõiki eraldi nimeliseslt ei mainita, vaid kasutatakse üldnimetust riiklikud liikmesorganisatsioonid.

O: organising committee. Ükski üritus ei saa kunagi valmis ilma tööka meeskonnata. Peaassamblee korraldusprotsess kestab umbes 2 aastat - ideest ja kanditatuurist kuni lõpetamise ja tagasiside kogumiseni üritusejärgselt.

P: plenaariumid. Hääletamine, ettepanekute tegemine, hääletamine, ettepanekute parandamine  ja veel kord hääletamine.

Q: Quebec. Kanada prantsuskeelne piirkond, kus toimus peaassamblee eelüritus (preGA), mille jooksul Taur ja Veiko läbisid rahvatervise juhtimise koolituse ning Elina sai vahetustreeneriks.

R: role call. Kahtlemata on kõige lõbusam ning oodatum osa plenaariumite alguses role call, mil ekraanile ilmub maakera, mida mööda tähestikujärjekorras hakkab nool riigist riiki liikuma ning kontrollitakse riikide esindajate kohalolu. Sageli järgneb riigi nimele selle delegaatide ergutus, mis lööb oma lühiduse ning tabavusega .

S: sessioonid ja sessioonide tiimid. Päevased tegevused on jaotatud töögruppide järgi sessioonideks, mida korraldab vastava Standing Committee (nt teadusliku välisvahetuse) direktor koos oma abilistega, vahel koondutakse ka maailmajagude kaupa. Sessioonidel arutatakse nii erinevaid muudatusi, mida sisse viia kui ka jagatakse oma kogemusi ning tegeletakse NMOde murekohtadele lahenduste pakkumisega.

T: trainings. Treeningud on üks osa IFMSA selgroost, mille eesmärgiks on vahetada kogemusi, omandada oskusi ja arendada seniseid teadmisi. Sageli kaetakse akadeemilise hariduse poolseid lünki ning oskusi, mida õppe jooksul ei käsitleta. Alatreeningutena võib välja tuua capacity training’u ning sub-regional training’u.

U: universal health coverage. IFMSA on veendunud toetaja mõttele, et igal inimesel peab olema ligipääs kvaliteetsele tervishoiule.

V: vahetuslaat e. exchange fair.  Kujutlege 35-kraadist suvepäeva ning suurt kirikut, mis on täis eri riikide noori, kes kõik tahavad, et sa teeksid välisvahetuse lepingud just nendega. Värvikirevad rahvariided, meened ja suveniirid, täidetavad lepingud, soovitavate lepingute nimekiri ning ühe tõusev temperatuur. Vahetuslaat on üritus, mida on raske sõnadesse panna, kuid see tunne, mis tekib, kui kõik lepingud on jaotatud, on vaieldamatult ekstaasi tekitav.

W: worldwide. Tegu on rahvusvahelise üritusega seda kõige suuremas mõttes. Lisaks liikmesriikide delegaatidele võib kohal olla ka kandidaatriikide delegaate.

Õ: õhtused üritused. Selleks, et erinevatel sessioonidel osalevad inimesed saaksid paremini tutvuda, on igal õhtul toimumas erinevad üritused: Ladina-Ameerika pidu, “National food and drinks party”, tantsuõhtu, ekskursioon linnas jms. Kõige populaarsem üritus, mida alati innuga oodatakse, on just NFDP, kuhu kõik osalejad toovad kaasa kodumaale omast kehakinnitust.

Ä: ärkvelolek. Kuigi eelmise punkti põhjal võib tunduda nagu oleks GAd ainult lust ja rõõm, tõestab järgmine vastupidist. Selleks, et nende vahel tasakaalu leida ning osaleda nii otsustamises kui ka sotsiaalprogrammides, on delegaatidele ning veelgi enam korraldajatele abiks kohv, sest ärkveloleku aeg ületab peaassamblee lõpuks sageli mitmetes kordades uneaja, meenutades oma intensiivsuselt ka sessi.

Ö: öised plenaariumid. Plenaariumitel, nagu ka Riigikogu istungitel, on tendents venida. Mida rohkem inimesi, seda rohkem arvamusi ning ettepanekuid, sageli venivad seetõttu ka plenaariumid, mis võivad ekstreemsematel kordadel lõppeda isegi varastel hommikutundidel. Toetava delegatsioonina istusime alati ühiselt plenaariumi lõpuni, et meie presidentide sessioonil osalev Veiko ei peaks üksi otsuseid langetama. Sageli läksid suuremate delegatsioonide esindajad juba peole, kui meie veel järjekindlalt plenaariumil olime.

Ü: ühisvaim. On kirjeldamatu tunne, kui seisad koos sõpradega sini-must-valge lipu all esindades Eesti arstitudengeid!

CURARE

Eesti Arstiteaduseüliõpilaste Seltsi ametlik häälekandja

eays.curare@gmail.com

Comments


bottom of page