top of page
Search

Intervjuu Markus Tammega

Foto: erakogu

Intervjuu Markus Tammega

Autor: Kelly Hiibus

Nüüdseks on õpingute algusest möödunud paar kuud ning esmaskursuslased on jõudnud hakata arstitudengi ellu sisse elama. Juba esimesel koolipäeval valisid rebased tuutoritunnis endi seast kursusevanema, kelleks osutus usin ja rõõmsameelne Markus Tamm.

Markuse elu on väga mitmetahuline ja ta on ka koolist väljaspool aktiivne inimene, mistõttu on  esimesed kuud arstitudengi ja kursusevanemana olnud üpris kiired: seni on see tähendanud, et raamatuid, filme, muusikat ja muud meelelahutust peab ta nautima oma unetundide arvelt. Kogu virvarris hakkama saamiseks ja ajaga toimetulekuks lähtub Markus lihtsast, aga tihti mitte nii kergesti teostatavast “nipist” ehk planeerib oma vaba aja ette - nii läheb võimalikult vähe aega raisku. Samas üritab ta mahutada oma päevakavva ka “spontaanse aja”, mil tegeleb sellega, mis sel hetkel õige tundub, olgu selleks lehe lugemine, trenni tegemine, kultuuri nautimine, õppimine või hobidega tegelemine. Nimelt on Markuse kireks rahvatants, millesse üritab ta oma aega kooli kõrvalt panustada. Peale selle on ta aktiivne ka EAÜSis, osaledes mitme erineva töögrupi tegevustes ja võttes osa paljudest seltsi üritustest.

Markuse lapsepõlveunistus polnud sugugi arstiks saada, talle on huvi pakkunud juristiamet, programmeerijatöö ja ka muusikukarjäär. Vahepeal mõtles Markus hoopis inimkonnast eralduda ja üksinda metsas oma talu pidada. Arstiteaduse avastas ta aga siis, kui õppis ennast ja maailma kriitiliselt analüüsima ning selle põhjal otsuseid langetama. Siis sai ta aru, et tahab ametit, mis oleks teadusliku põhjaga, seotud bioloogia ja keemiaga ning mis motiveeriks teda tulevikus end pidevate muutuste ja arenguga kursis hoidma. Markusel  on soov inimkonnale kasulik olla ning teha seda n-ö “eesrindel”, olles abivajajatega otseses kontaktis.

Olgugi et tulevase elukoha osas Markus veel kindel pole, siis enne arstiteadust õppima tulekut veetis ta paar aastat Itaalias. Viimased kaks gümnaasiumiaastat elas ta ühes sealses väikelinnas, õppides United World College of the Adriaticus. Tegemist on ühe UWC kooliga 17st, mille eesmärk on ühendada erinevate riikide noori, et tagada rahumeelne ja jätkusuutlik tulevik kogu maailmas. Samuti on üks kooli põhimõtteid kasvatada aktiivseid ja mitmekülgselt haritud inimesi, mistõttu võimaldati neil valida kümnete erinevate tegevuste seast endale meelepäraseid ning julgustati ka ise üritusi korraldama. Samuti õppis Markus selle kahe aastaga selgeks itaalia keele. Kõige enam nautis ta aga orkestris mängimist, kultuurireiside, -nädalate ja show’de korraldamist, ultimate frisbee mängimist ning Itaalia Punase Risti jaoks vabatahtlikuks käimist. Kindlasti tuleks ka ära mainida UWC’kate lemmik hilisõhtune tegevus – puhkeruumides poliitiliste ja filosoofiliste teemade üle arutlemine. Markus on siiani seotud UWC’ga, vastutades UWC Eesti ühingu reklaami eest.

Markus soovib ka juba arstitudengina midagi ära teha ja seetõttu otsustas ta liituda EAÜSIga. Tema arvates on EAÜS suurepärane Võimalus (just suure tähega). Võimalus Eesti ühiskonda panustada niimoodi, et sel ka reaalne mõju on. Võimalus õppida rohkem ja mitmekülgsemalt meditsiini kohta, praktiseerida inimestega suhtlemist ning lihtsamate protseduuride läbiviimist. Võimalus kohtuda aktiivsete arstitudengitega ka teistelt kursustelt.

Tulevikumõtted on Markusel veel ebaselged. Kuna erinevate erialade kohta pole veel piisavalt selget pilti, ei julge ta kindlat otsust hetkel langetada. Selles  aga Markus ei kahtle, et millalgi tulevikus läheb ta välismaale, kuna armastab erinevate kultuuride ja keeltega tutvumist.

Markusel on selge nägemus ka sellest, milline on hea arst: oma ala tippspetsialist, kes täiendab end pidevalt, on empaatiline, oskab patsientide ja kaastöötajatega suhelda. Ta peab  oluliseks ka seda, et arst oskaks ravimisel arvestada enda ja kolleegide oskustega ning sellest tulenevalt langetada otsuseid, mis tooks maksimaalset kasu patsiendile.

Oma kursusega on Markus rahul ja seni on jäänud tunne, et kokku on tulnud kamp tarku ja aktiivseid inimesi, kes jõuavad oma aega jagada nii koolitundide, EAÜSi, rebasenädala ürituste kui ka pidude vahel. Praegu üritab Markus võtta arstitudengi elust maksimumi, õppides korralikult ja nautides kõike muud, mida elul pakkuda on ning arstirebase elu kirjeldab ta järgmise kolme sõnaga: biomeedikum, anatoomia, pidu!  

CURARE

Eesti Arstiteaduseüliõpilaste Seltsi ametlik häälekandja

eays.curare@gmail.com

Comments


bottom of page