top of page
Search

Pilguheit rahvatervise töögrupi tulevikku


Annika Kosenkranius, foto: erakogu


Autor: Annika Kosenkranius, töögrupi juht


Rahvatervise töögrupp on EAÜS-is tegus olnud juba pikki aastaid ning aja jooksul oleme muutunud märkamatult EAÜS-i suurimaks töögrupiks. Rahvatervis on meile kui tulevastele arstidele tõenäoliselt kõigile äärmiselt oluline, ent meie töögrupi liikmed on juba õpingute kõrvalt võtnud oma südameasjaks selle parandamise ja arendamise. Taoliselt oleme loonud neli erinevale sihtrühmale suunatud teenust ja lugematul hulgal üritusi, millest igaühe eesmärgiks on ühel või teisel viisil inimeste harimine ja nende teadlikkuse tõstmine.


Vaimse tervise ja tervisliku toitumise lektorite koolitused on selleks aastaks läbi saanud ning koolitatud sai mitukümmend särasilmset noort lektorit. Mõlemat projekti iseloomustab kõrgetasemelisus: koolitajateks on iga-aastaselt kutsutud oma ala tippspetsialistid ning koolitustel kaetakse teemasid, millest ehk arstiõppe jooksul muidu ei kuulekski. Lektorite koolitusele järgneb traditsiooniliselt lektorite esimeste loengute andmine kevadsemestri jooksul, kus oma teadmistepagas on võimalik (loodetavasti näost-näkku, mitte veebikaamera vahendusel) sihtrühmani viia. Vaatamata sellele, et selleks õppeaastaks on lektorite koolitused lõppenud, peame mõlema projekti puhul oluliseks ka nende jätkusuutlikkust ning püüame neid edasi arendada. Sellega seoses on tuleval semestril plaanis tegeleda projektide arendamisega ning uute koolituste planeerimisega, et ka 2022/23 õppeaastal oleksid koolitused sama esmaklassilised kui sel aastal.


Kaisukaruhaigla projekt on traditsiooniliselt olnud eriti populaarne esmakursuslaste seas ning ka sel aastal kaasasime teenuse töösse kümmekond arstirebast. Erinevalt eelmisest aastast on tänavu avanenud meile mitmete lasteaedade uksed ning loodame kevadepoole külastada ka Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteosakonna lapsi. Kaisukaruhaigla eesmärk on vähendada lastes hirmu meditsiinitöötajate ees ning arutleda lapseeas tekkivate vigastuste üle, ent selle õppeaasta jooksul plaanime lisada “õppekavasse” ka esmaabi. Peame oluliseks õpetada ka lastele lihtsamate vigastuste korral käitumist, sest võib juhtuda, et õnnetus juhtub olukorras, kus täiskasvanut läheduses ei ole ning sellisel juhul on esmaabi baasteadmised vajalikud. Kaisukaruhaigla vältab terve aasta ning ootame alati huvilisi liituma ja laste päeva rõõmsamaks tegema!


Kaisukaruhaigla Autovabaduse pst 2021. Foto: Annika Kosenkranius


Vaktsineerimise projekt on meie töögrupi neljas projekt, mille arendamisega on meie imeline projektijuht Trinity viimase kahe aasta vältel intensiivselt tegelenud. See projekt on paljuski eriline, sest sünnib koostöös Tartu Ülikooliga ja vajab varasemat immunoloogia kursuse läbimist (ehk selles on võimalik osaleda arstitudengitel alates teise kursuse kevadest). Viimase aasta vältel on meie tublid lektorid andnud nii eesti- kui ka venekeelseid koolitusi veebi vahendusel Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna Keskhaiglas, viimased selleaastased loengud on planeeritud novembri- ja detsembrikuusse. Sel kevadel loodame taaskord avada valikaine ja koolitada välja uued lektorid, kes saavad seejärel lapseootel emadele ja väikeste lastega perede liikmetele vaktsineerimise vajalikkusest ja sellega seotud müütidest rääkida. Ootame kõigi huviliste osavõttu, sest projekt ja selle jätkusuutlikkus on oluline edendamaks vaktsineerimisega hõlmatust kogu Eestis!

Lähitulevikku oleme planeerinud ka mitmeid üritusi. Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast ei saanud me sel aastal sarnaselt eelmisele korraldada töögrupi üht legendaarseimat üritust, Diabeedipäeva. Kui eelmisel aastal lahendasime olukorra persoonilugude ja koostööpartnerite tutvustusi sisaldava blogi loomisega, siis sel aastal tahtsime, et liikmetel oleks võimalik siiski midagi käegakatsutavamat teha. Nii oleme korraldamas mitut siseõhtut (esimene toimub juba 17.11), kus kõigil huvilistel on eelregistreerides võimalik õppida veresuhkrut, kolesterooli ja vererõhku mõõtma. Ühelt poolt loodame, et taoline üritus kompenseerib natukenegi Diabeedipäeva ärajäämist, ent teisalt kutsutakse töögruppi sageli erinevatele sündmustele tervisenäitajaid mõõtma ning oskustega inimeste reservi olemasolu on taolistel üritustel osalemise eelduseks.

Selle õppeaasta plaanide hulka kuulub veel Viipekeelekoolituse ja Doonoripäeva korraldamine. Viipekeelekoolitus jäi sarnaselt Diabeedipäevale eelmisel aastal kahjuks ära, ent meie suur soov on üritus sel aastal taas tudengiteni tuua. Arstiõppe jooksul saame suhtlemisest teatavad baasteadmised, ent õppekavas jääb vajaka erivajadustega inimestega suhtlemise õpetamisest. Viipekeelekoolitusel õpitakse ja viibatakse läbi mõned sagedasemad eestikeelsed väljendid, mida arstipraktikas, aga miks mitte ka igapäevaelus vaja võiks minna. Oleme saanud ka tagasisidet, et koolitusel õpitu kipub ununema ning selle mure vältimiseks oleme plaanimas koolituste tihedamat korraldamist. Loodame, et viipekeelekoolitustel õpitu annab noortele tulevikus võimaluse viipekeelt kõneleva inimesega paremini suhelda ja arstiabi üldist kättesaadavust erivajadustega inimestele parandada. 

Viimaste aastate ülemaailmne pandeemia on vähendanud vereloovutajate hulka märkimisväärselt ning on hetki, kus verevarud on saavutanud kriitilise piiri, millest madalamale langedes võiks keegi jääda elupäästva veredoosita. Doonoripäeva raames kutsume Biomeedikumi Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuse töötajad, kelle valvsa pilgu all sätime üles vereloovutusala, kus soovijad saavad verd annetada. Vereannetusega ei kaota selle loovutajad midagi, ent koos anname oma panuse verevarude suurenemisele ja kellelegi kõige suurema kingi siin maailmas - võimaluse elada.

Lisaks eelpoolmainitud projektidele ja üritustele on meil plaanis korraldada mitmeid koosolekuid, osaleda külalistena tervisenäitajate mõõtmistel ja kokku panna järgmise õppeaasta tegevusplaan. Ootame kõiki huvilisi töögrupi tuleviku osas kaasa rääkima! Järgmise koosoleku oleme planeerinud detsembrikuusse, toimub see 7.12 kell 18.00 Maarjamõisas. Ootame Sind väga meie rahvatervise perre!


コメント


bottom of page