top of page
Search

Rahu ja inimõiguste töögrupi missioon


Pildil on Doris Poolamets (töögrupi juht) ja Annika Arrak (töögrupi assistent ja projekti peakorraldaja). Foto: Erakogu


Autorid: Doris Poolamets, Annika Arrak


Rahu ja inimõiguste töögrupp sai taaselustatud eelmisel kevadel, mil meie esimesed entusiastid nägid EAÜSi kui võimalust hingelähedastele probleemidele lahendusi otsida. Nimelt soovisime ühtse grupina tuua teadlikkust teemadele nagu lähisuhtevägivald, vaimse tervise probleemid tudengite seas ning globaalmeditsiinilised probleemid, sealhulgas täiendkoolituse võimalused. Nende suuremate eesmärkideni jõudis töögrupp korraldades iganädalasi minikoosolekuid, kus koos mõeldes otsisime nendele probleemidele lahendusi läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste. Sealjuures proovisime hoida töökoormust hoomatavana, et säiliks motiveeritus, ja kombineerisime tõsisemaid teemasid lõbusamate väljakutsetega.


Meie kõige hilisemaks ettevõtmiseks oli Vaktsineerimisväitluse korraldamine, mille idee sündis huvist luua keskkond, kus inimesed saaksid päevakajaliste teemade üle diskuteerida. Selleks proovime ka kevadel võtta kasutusele ülemaailmset Osaluskohvikute formaati, et üheskoos, laudkondadena, arutleda erinevate huvitavate teemade üle. Proovime hõlmata teemasid vastavalt erinevatele EAÜSi töögruppide tegevusaladele: see loob ka ainulaadse võimaluse kogu EAÜSi perekonda ühtsemaks muuta. Peame oluliseks ka polariseerivate teemade üle arutamist ning tahame anda inimestele koha, kus nad seda vabas õhkkonnas teha saaksid.


Töögrupi tegevuse alguses sai kiiresti kindlaks, et tahame käsitleda lähisuhtevägivallaga kaasnevaid teemasid. Meie eesmärgiks saigi esmase diskussiooni loomine ja sellest teemast rääkimise tabu vähendamine, kuna liialt palju on inimesi, kes on selle all kannatanud ja jäänud oma muredega varju. 2020. aasta Riigikantselei tellitud küsitluse abil selgus, et 4% Eesti elanikest on kogenud vaimset ning 1% füüsilist vägivalda. See teeb kokku ligikaudu 44 000 inimest (Sotsiaalkindlustusamet, 2020).  Sellele lisaks on liiga palju juhtumeid, mida ei raporteerita ning jäävad tähelepanuta.


Selleks, et inimesed julgeksid abi paluda ja oleksid rohkem avatud, oleme loomas teenust, mille raames käime lasteaedades ning algklassides lastele tutvustamas inimõiguseid ja rääkimas lähisuhtevägivalla probleemi olulisusest. Proovime seda teha võimalikult lõbusalt ja lapsesõbralikult, kaasates oma töösse teraapiakoeri Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingust. Sarnase ürituse korraldasime ka suvel Tartu Autovabaduse puiesteel, kus lapsed said koertega mängida, neid joonistada ja neile südant puistada. See loob meile uudse võimaluse tõeliselt panustada nende laste paremasse tulevikku. 


Paljud arstitudengid kannatavad õppimisest tingitud pinge all ning esineb ka läbipõlemist. Eriti peale eksamisessiooni üritavad nad oma kohustustest võimalikult kaugele pageda. Selle probleemi leevendamiseks tahame luua Vaimse tervise minutid, mis hõlmaksid endas erinevaid aktiivseid ja rahustavaid üritusi, mis aitaksid tudengitel langetada stressi- ja ärevustaset. Tegevused võiksid olla paraja füüsilise koormusega, et õppimismaailmast hetkeks täiesti välja saada, ja olla seotud nii osalejate kui ka korraldajate enda huvidega. Me ootame kõiki tudengeid julgelt selle ettevõtmisega kaasa lööma!


Tihti aitab inimesi enda motiveerimiseks ka tulevikku vaatamine ning teadmine, et peale õpinguid on neil tohutu hulk võimalusi ja väljakutseid, mida endale seada. Näiteks on arstidel võimalik minna missioonidele mõnda kriisikoldesse või aidata mõne globaalse projekti kaudu tervist edendada. Just need on lood, mis toovad huvi ning motivatsiooni tagasi selles pikas protsessis, milleks arstiõpe on, ning harivad Sind päriselulistel kogemustel. Globaalmeditsiini projektidega proovimegi leida kogenuid professionaale, kes saavad arstiüliõpilasi harima tulla.


Meie töögrupis on palju lennukaid ideid, mida proovime selle ning järgmise semestri jooksul teostada. Selleks oleme loonud vaba keskkonna, kus saab mureta oma mõtteid avaldada ning ideid teostada. Tule ja liitu ka sina meie vahva töögrupiga juba 10. novembril 19:00-20:30 Maarjamõisa mõisahoones, kus toimub rahu ja inimõiguste töögrupi sügisene koosolek!


Soovitatud kirjandus:

Epner, E. (2019). Sest nad saavad. Eesti Ekspress, 8.mai. 

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/86089669/sest-nad-saavad

Ohvriabisse pöördujate arv kasvab. Sotsiaalkindlustusamet (25.08.2020).  https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/ohvriabisse-poordujate-arv-kasvab 


Comments


bottom of page