top of page
Search

Rahvatervise töögrupi poolaasta


Autor: Annika Kosenkranius

Jõuludele eelnev aeg on traditsiooniliselt kujunenud rahvatervise töögrupile kõige kiiremaks ajaks aastas. Nii ka sel aastal, kui üle tüki aja on seis kurja koroonaviirusega võitluses enam-vähem hea ning on võimalus üritusi ka päriselt korraldada.

Kevadel, kui värskelt ametisse astunud töögrupijuht Lysandra oma tulevikuplaanidest töögrupi liikmetele kõneles, jäi kõlama tema suur soov korraldada Diabeedipäeva selliselt, nagu seda tehti koroonaeelsel ajal. Diabeedipäeva tähistatakse traditsiooniliselt 14. novembril ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsil on tavaks olnud sellel päeval (või lähimal nädalavahetusel) mitmetes Eesti linnades huviliste veresuhkrut mõõta ning diabeedist kui haigusest kõneleda. Kahjuks on viimastel aastatel ürituse korraldamine jäänud erinevate piirangute taha ning kolmandale kursusele jõudnud Seltsikad ei pruukinud ürituse olemasoluga üldse kursis olla, sest nende Seltsis oldud aja jooksul seda lihtsalt sellisel kujul ei toimunud.

Plaanid ürituse elluäratamiseks said alguse juba suvel, ent tõsisem töö algas pihta peale Rebasehüpet septembri lõpus. Kokku sai kogutud hulk huvilisi ning moodustatud korraldustiim, tänu kelle vankumatule jõule ning sära täis silmadele hakkas Maarjamõisa päev-päevalt siginema üha uusi pakke sponsoritelt. Sponsorlus õnnestus sedavõrd hästi, et varasemad mured aegunud tarvikute asendamisega olid korrapealt kadunud ning asendunud põnevuse ja ootusärevusega kõige uue kasutamise osas.

Diabeedipäevale eelneval nädalal viidi läbi ka veresuhkru mõõtmise koolitus, mida viis läbi Kristel Loorits. Üritus võimaldas lisaks veresuhkru mõõtmise õppimisele mõõtjatel ka omavahel lähemalt tuttavaks saada, et eesolev mõõtmispäev oleks pingevabam ja mööduks meeleolukamalt.

Ja siis see tähtis päev, 12. november, käes oligi. Särasilmsed arstitudengid vurasid ülikoolilinnast teistesse Eesti paikadesse, et seal teadlikkust diabeedist suurendada. Mõõtmiskohti oli sel aastal üksteist, linnasid kaheksa ning mõõtjaid kokku üle viiekümne. Rahvatervise töögrupi juhatus loodab, et kõik mõõtjad jäid kogemusega rahule ning ootame teid osalema ka järgmistel aastatel!

Diabeedipäev 2022


Lisaks Diabeedipäevale sai selle poolaasta sees korraldatud ka Eakate päev tartlasele ning osaletud tervisenäitajate mõõtjatena Elva valla Eakate päeval. Eesti, nagu ka ülejäänud Euroopa rahvastik, vananeb ning paratamatult on elukaare kaugemas otsas meditsiinilist nõu ja jälgimist vaja pisut rohkem. Siinkohal ongi rahvatervise töögrupp näinud võimalust tõsta eakate teadlikkust ning huvi oma tervise vastu läbi tervisenäitajate mõõtmise ning loengute-töötubade korraldamise. Sarnaselt Diabeedipäevale on eakate päeva korraldamine mitmeid aastaid unarusse jäänud, mistõttu oli selleaastane eakate osavõtt tagasihoidlik, ent andis sellegipoolest hindamatu kogemuse ja tagasisidet tulevaste ürituste korraldamiseks. 


Detsembri alguses sai osaletud ka Maailmakohvikus perearstitöö tulevikuga seotud arutelul. Rahvatervise töögrupi liikmete kõige suurem soov on, et rahva tervis oleks korras ning esmatasandil tagab selle just adekvaatne perearsti poolne töö. Samas on probleemiks tudengite vähene huvi eriala suhtes ning hetkel töötavate arstide keskmine kõrge iga. Maailmakohvikus sai lisaks nendele muredele arutatud ka perearstitöö hoopis juriidilisema külje üle – kas perearst peaks olema ka ettevõtja ning milline on keskuste töökorraldus. Siinkohal täname kogu südamest dr Ruth Kaldat, kellega on töögrupil välja kujunenud soe suhe ning kes on alati valmis meie korraldatud üritustel osalema. 


Lisaks ürituste korraldamisele on rahvatervise töögrupp koduks ka kolmele projektile: Kaisukaruhaiglale, vaimse tervise projektile ning vaktsineerimise projektile. Kaisukaruhaigla juhtimise teatepulga võttis suve hakul energiat täis Kätlin, kelle käe all korraldati esmakordselt kaisukarutajatele esmaabi koolitus. Sellise muudatuse põhjuseks on asjaolu, et ka väikeste lastega juhtub õnnetusi ning neile sobivalt reageerides on võimalik olukorra halvenemist vältida. Kaisukaruhaigla on olnud traditsiooniliselt üks inimesi kõige enam kõnetavatest projektidest Seltsis ning nii ka see aasta. Õnnestunud on käia Kliinikumis kaisukarutamas ning külastatud on ka lasteaedasid, kus positiivsusest rõkkavad Seltsikad on lugematute laste näole naeratusi mananud.


Vaktsineerimise ja vaimse tervise projektis on ajad pisut vaiksemad, sest planeeritakse uute lektorite välja koolitamist. Vaktsineerimise projekti näol on tegemist koostööga Tartu Ülikooliga, mille raames keskendutakse vaktsineerimiskava ja selle välistele vaktsiinidele, eeskätt just lapse immuniseerimise seisukohast. Kui varasemalt on olnud tavaks, et lektorid annavad loenguid alles sügissemestril peale aine läbimist, siis sellest aastast alates on plaanis loengute andmist alustada juba varem, et materjali võimalikult hästi kinnistada. Vaimse tervise projektis keskendutakse koolitusele – selle aastanumbri sees seda kahjuks korraldada ei õnnestunud, ent uuel aastal toimetame uue hooga ja saame korraldatud ühe vahva koolituse.

bottom of page