top of page
Search

Onkoloogia residentuurist

teelekalamees

II aasta onkoloogia resident Teele KalameesAutor: Elis Riin Tars


"Igapäevatööst jäävad kõige positiivsemalt kindlasti meelde need hetked, kui patsiendi ravi on olnud edukas ning saab jagada head uudist"

Aastaajal, kus kõik tärkab, võtsin ühendust onkoloogia II aasta residendiga Teele Kalamehega, et saada rohkem teada selle eriala võludest ja valudest. Ehk mõnel lugejal tärkab mõte minna just seda eriala edasi õppima.


Mille järgi sai eriala valitud?


Erialavalik tuli minuni õpingute jooksul, küllaltki iseenesest. Olin algusest peale üsna kindel, et kirurgilised erialad ei ole minu jaoks ning sisehaigustest tundus onkoloogia kõige põnevam. Olin ka mitu aastat seotud tudengite onkoloogia erialaringiga, mis kindlasti valikusse kindlust lisas. Lisaks sellele, et eriala tundus väga huvitav ja mitmekülgne (residentuuris õpitakse kombineeritult nii keemia- kui kiiritusravi), võtsin arvesse ka eriala töökorralduslikku iseloomu. Teadsin näiteks, et mulle ei sobi eriti öötöö ega pikkade valvete tegemine. Onkoloogia erialal on küll ka valvetöö aspekt, kuid peamiselt on tegemist päevase tööga, kus enamus nädalavahetusi on vabad. 


Kuidas nägi välja kandideerimisprotsess?


Residentuuri sisseastumine koosnes kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa koosnes onkoloogia alaseid üldteadmisi testivatest küsimustest. Suulises osas tuli komisjoni ees rääkida veidi pikemalt eksamipiletiga tõmmatud teemadel, küsiti juurde täpsustavaid lisaküsimusi. Ilmselt, et saada ülevaadet, kui põhjalikult kandideerija mingisse teemasse süvenenud on. Lõpliku tulemuse ühe komponendina arvestati veel lõpueksami hinnet.


Kas oli ka kõhklusi?


Olin oma valikus algusest peale üsna kindel. Onkoloogia jäi õpinguaastate jooksul teiste erialade seast rohkem silma, nii et sisseastumiseksami tegin vaid onkoloogia erialale. Pinget võttis ilmselt maha ka teadmine, et juhul kui residentuuri kohe sisse saada ei õnnestu, on võimalus töötada enne uut kandideerimist üldarstina - kogemus, mis kindlasti mööda külge maha ei jookse. 


Millised isikuomadused peavad olema, et antud erialal töötada? 


See ei lähe küll isikuomaduste hulka, aga eelkõige arvan, et peab olema suur huvi antud eriala suhtes. Kui eriala on piisavalt põnev, et motiveerida pidevalt pingutama, õppima ja edasi arenema, siis saab kõigist raskustest üle. Kindlasti tuleb sarnaselt teiste erialadega kasuks hea pingetaluvus, suhtlusoskus, ajaplaneerimise oskus ning empaatiavõime.


Milline näeb välja tavapärane tööpäev? 


Tavalisel tööpäeval tegeleme statsionaari patsientidega: läbivaatus, ravi ja vajalike uuringute korraldamine, paberitöö. Lisaks kuulub tööpäeva hulka kiiritusraviplaanide joonistamine. Paaril päeval nädalas käime koos juhendajaga ambulatoorses vastuvõtus ning korra nädalas toimub paikmepõhine onkoloogiline konsiilium. Kui osavalt aega planeerida, jääb aega ka kolleegidega tass kohvi juua!


Kõige meeldejäävaim hetk siiani?  


Meeldejääv oli kindlasti residentuuri sissesaamine, sest selle nimel oli palju vaeva nähtud! Igapäevatööst jäävad kõige positiivsemalt kindlasti meelde need hetked, kui patsiendi ravi on olnud edukas ning saab jagada head uudist. See kergendus ja rõõm, mis patsiente valdab, kandub kindlasti üle ka arstile.  


Mida hindate kõige rohkem onkoloogias? 


Hindan eriala mitmekülgsust ning seda, et onkoloogia valdkonnas toimuvad väga kiired edasiminekud ja uuendused, mis pakuvad noore arstina pidevat väljakutset. Samuti hindan seda, et kuigi residendina tutvume kõikide pahaloomuliste kasvajate paikmetega (eri organsüsteemidega), siis arstina selekteerub kõigile igapäevatööks välja paar konkreetset paiget millega on võimalik rohkem süvitsi tegeleda.

"Eks rõõm ja kurbus käivad ikka koos patsientidega - rõõmustame, kui neil läheb hästi, kurvastame, kui halvemini."


Kui palju on vaba aega? 


Kuna töö on esmaspäevast reedeni, siis on vabad tööpäevaõhtud ning nädalavahetused. Sõltuvalt haiglast/oskonnast võivad lisanduda ka mõned päevad valvetööd. Erialavälistes tsüklites tuli rohkem ette, et tööpäev lõppes veidi varem. Erialatsüklites on seda vähem, aga töö kõrvalt jääb kindlasti aega ka hobidele, perele ja sõpradele.


Kellega teete koostööd?


Koostööd teiste erialadega on väga palju. Eelkõige kirurgide ning radioloogidega, kellega koos toimub haigete raviplaani paika panemine konsiiliumis ning edasine sage suhtlus patsiendi raviteekonnal. Patsientidel esinevate kaasuvate haiguste, pahaloomulisest kasvajast või kasvajavastasest ravist tekkinud tüsistuste ravimisel puutume kokku pea kõigi teiste erialadega.


Mis valmistab rõõmu, mis kurbust?


Eks rõõm ja kurbus käivad ikka koos patsientidega - rõõmustame, kui neil läheb hästi, kurvastame, kui halvemini. Nagu ka teiste erialade puhul, tuleb kindlasti meeles pidada, et töömured on targem tööle maha jätta, et oleks võimalik tööle tulles uue energiaga alustada. 


Milline tsükkel on siiani olnud kõige lemmikum? Miks?


Enda eriala tsüklitest (st kiiritus- ja keemiaravi) ei oska üht konkreetset siiani välja tuua, aga väga mõnusaks vahelduseks on käia korraks n-ö oma osakonnast ära mõnes erialavälises tsüklis. Minu viimaseks lemmikuks oli kuuajane geneetika tsükkel TÜK Geneetikakeskuses. Väga värskendav on astuda korraks oma igapäevatööst kõrvale teise osakonda, kus nii töö iseloom ja töötempo kui ka igapäevased ülesanded on harjumuspärasest teistsugused.


Mida ütleksite arstitudengitele, kes on ka onkoloogia peale mõelnud? 


Tegemist on väga põneva ning mitmetahulise erialaga, millest parema ülevaate saamiseks soovitaksin kindlasti haakida end mõne arsti või arst-residendi sappa ning veeta päev (või miks mitte isegi rohkem) “töövarjuna”. Kel on eriala vastu suurem huvi, võiks mõelda ka abiõeks/abiarstiks kandideerimise peale, sest pikemat aega osakonnas viibimine ning päriselt patsientidega tegelemine annab erialast kindlasti oluliselt põhjalikuma ülevaate. 


Millised on võimalused välismaal käimiseks?


Seoses koroonapandeemiaga on viimase 1,5 aasta jooksul olnud välismaal kohapeal toimuvaid koolitusi paraku üsna kasinalt, kuid tundub, et varasem koolituste rohkus on taastumas. Lisaks on võimalik sooritada ka eriala residentuuritsükleid välismaal. Kokkulepped konkreetse haigla/osakonnaga tuleb sõlmida ise. 

Comentarios


bottom of page